E.E.N. Therapie

Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde


De betekenis van het woord eclectisch is "uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien". Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde en behandelwijzen.
In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen:

 • De Oosterse geneeskunde,
 • de traditionele Chinese geneeskunde
 • de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde.

Binnen de beroepsopleiding tot E.E.N.® therapeut komen verschillende segmenten aan bod. De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn van de cliënt.

De E.E.N.® therapeut werkt vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.

De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energie te herstellen. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie).

De behandeling is een causaal gerichte therapie. Er wordt een holistische diagnose gesteld via kinesiologie, polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie en een uitgebreide anamnese. Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thema-therapie, de kracht van vergeving, regressie- en reïncarnatietherapie, psychotherapie, de Ankh en klankschalen, ademhalingstechnieken, endocrinologie, reflexzonetherapie en numerologie en ziektepreventie.

Oorsprong/ontstaan. De E.E.N.® therapie is ontwikkeld door M. van Buuren en gebaseerd op verschillende vormen van natuurgeneeswijzen op mentaal/energetisch en fysiek niveau.

Typering of filosofie. De E.E.N.® therapie werkt vanuit een holistische benadering. Er wordt
gewerkt vanuit de psychologie, het chakrasysteem, meridiaansysteem en orgaanstelsels.

Diagnostiek. De diagnostiek vindt plaats via een uitgebreide anamnese, de polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie.

Methodieken. De werkwijze van de E.E.N.® therapeut richt zich zowel op de energie als op de stof met een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau. Daarnaast worden NLP en communicatietechnieken ingezet en ondersteunende middelen geadviseerd die een sterke energetische werking hebben en harmoniserend werken.

Gebruik van natuurlijke geneesmiddelen. De E.E.N.® therapeut kan verschillende middelen inzetten die ondersteunend werken om het evenwicht te herstellen en lichaam en geest in harmonie te brengen, dit zijn de volgende middelen:

 • Homeopathie
 •  Het SanoConcept
 • Dr. Schüssler celzouten
 • Lithotherapie
 • E.E.N.® energetica
 • Orthomoleculaire therapie
 • Aromatherapie
 • Bachbloesems

Gebruik van hulpmiddelen

Afhankelijk van de holistische diagnose kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet zoals diëten en voedingsadviezen, tuina, ontspannende massages, handreflexologie, klier- en ademhalingstherapie, regressietherapie, polariteitoefeningen, behandelingen met de Ankh en klankschalen, chakra- en aurahealing, mudra's etc.
Bij afsluiting van het consult worden er voor de cliënt ter ondersteuning van de therapie adviezen meegegeven zoals oefeningen en ondersteunende middelen zodat de cliënt zelf actief betrokken wordt bij het helingsproces.

Indicatie en contra-indicatie


Indicatie: De E.E.N.® therapie kan in alle leeftijdsfasen worden ingezet en is een op zichzelf staande therapie maar kan ook ter ondersteuning en aanvullend worden ingezet naast een reguliere behandeling.
Contra-indicatie: sommige lichamelijke symptomen en psychische stoornissen. In dit geval zal de E.E.N.® therapeut doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.

Onderzoek en resultaten


De resultaten worden systematisch per cliënt bijgehouden. Er vindt onderzoek plaats via provings, diverse onderzoeksmethoden en evaluaties.

Werkwijze van de therapie in de praktijk van de hulpverlening

Intake/ aanvang/ aanpak/ afsluiting van het consult

 • Tijdens het intakegesprek vindt er een uitgebreide anamnese plaats waarin de hulpvraag wordt bepaald. Kenmerkend zijn de polsdiagnose, spiertesten en diverse vragen die worden gesteld om de constitutie van de cliënt te kunnen bepalen.
 • Er wordt gestart met de behandeling die nodig is om de balans te herstellen.
 • Afhankelijk van de hulpvraag kunnen er ondersteunde middelen worden ingezet en verschillende behandelmethodieken.
 • Afsluiting consult. Er vindt een korte evaluatie plaats na de behandeling en er worden adviezen gegeven bij de afsluiting van het consult en indien nodig een nieuwe afspraak gepland.
 • Ondersteunende therapievormen. Om het zelfgenezend vermogen tussen de twee behandelingen in te stimuleren en de cliënt actief bij het helingsproces te betrekken kunnen er verschillende ondersteunende therapievormen worden ingezet. Dit kunnen oefeningen zijn, voedingsadviezen of gebruik van ondersteunende therapieën.

Doel van de therapie

Het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid en het zelfgenezend vermogen zoveel mogelijk te stimuleren zodat de cliënt in harmonie komt met zichzelf en zijn omgeving.

Doelgroep

De E.E.N.® therapie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen, zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij de behandeling omdat deze harmoniserend en vitaliserend werkt met als doel totaalbalans.

Indien nodig zal er bij lichamelijke symptomen, ziekten en psychische stoornissen of als blijkt dat dit voor het welzijn van de cliënt beter is, worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening

Ter informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde, Pater Jac. Schreursweg 2B, 6097 NH Panheel. Tel.: 0475-475178 Website: www.instituuteen.nl